Odstop od pogodbe in vračilo

Nalaganje...

1. Odstop od pogodbe v 14 dneh

Pravica do odstopa od pogodbe

Izdelke lahko potrošnik vrne v roku 14 dni od prejema naročila, brez navedbe razloga. Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik, oziroma pri delni izdobavi posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik poslati izpolnjen obrazec odstopne izjave skupaj s kopijo računa na naslov Gjerek d.o.o., Mlake 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na e-naslov: kontakt@dekordeluxe.com. Obrazec odstopne izjave je na voljo na tej POVEZAVI.

Učinki odstopa od pogodbe

Če se potrošnik odloči odstopiti od te pogodbe, mu podjetje Gjerek d.o.o brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja). Povračilo prejetega podjetje Gjerek d.o.o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Izrecno lahko potrošnik zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva, in če to ne pomeni dodatnih stroškov za potrošnika, podjetje Gjerek d.o.o. vrne kupnino tudi na drug, izrecno zahtevan način. V nobenem primeru pa zaradi takega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje Gjerek d.o.o. bo zadržalo plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago vrnil, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe.

Stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila ne velja za:

  • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali ki mu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe,
  • za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je kupec odprl varnostni pečat.

 

2. Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice zaradi stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po preteku dveh let, odkar je bil izdelek izročen.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavitev stvarne napake se nahaja na tej POVEZAVI.

^